Over De Marsen

Streekvereniging De Marsen is de bewonersvereniging ten noord-oosten van Zwolle en de Vecht en omvat de buurtschappen Haerst,  de Ruiten, de Meele, Tolhuislanden en een deel van Ankum.

De vereniging is ruim 30 jaar geleden opgericht door de bewoners en regelt zoveel mogelijk de zaken voor de bewoners in ieders leefgebied.  In de beginjaren was de vereniging nodig om de vuilstort tegen te houden die gepland was in
De Marsen wat nu zo ongeveer Hessenpoort zuid is.

Deze vuilstort werd toen met succes tegen gehouden door de leden . Toen de rust was weergekeerd kwam er al snel nieuwe plannen voor onze buurt bovendrijven, industrieterrein.

Bewoners werden van hun geboortegrond verdreven door de uitbreiding van de industrie rondom Zwolle. Inmiddels zijn we daar ook aan gewend geraakt en hebben we een kwalitatief hoogwaardig industrieterrein Hessenpoort in onze achtertuin. We kunnen er inmiddels ook winkelen bij Ikea en koffiedrinken bij van der Valk.

Familiedag IKEA Zwolle

Ten noord-oosten van ons gebied langs de gemeentegrens met Dalfsen zijn er  windmolens verrezen welke  gezichtsbepalend zijn geworden.

Toch is ons leefgebied een gebied met veel landschappelijke waarden en is het fijn toeven op het platteland.
Als we wakker worden en de weidevogels jubelen of er staat een ree in de tuin die gewoon op zijn gemak de bloemetjes plukt dan geeft dat een geweldig gevoel.